Graniczna 4/14, Lublin

Blog

Legalizacja pracy i pobytu w Polsce – co warto wiedzieć?


Legalizacja pracy i pobytu w Polsce to temat, który dotyczy wielu osób przyjeżdżających z zagranicy. W niniejszym artykule dowiesz się, jakie kroki należy podjąć, aby legalnie pracować i mieszkać w Polsce.

W tym artykule dowiesz się:

 • Jakie są podstawowe wymagania dotyczące legalizacji pobytu w Polsce.
 • Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na pracę.
 • Jakie są najważniejsze prawa i obowiązki pracownika zagranicznego w Polsce.

Zacznijmy od podstawowych informacji.

 

Wymagania dotyczące legalizacji pobytu w Polsce

Aby legalnie przebywać w Polsce, cudzoziemcy muszą spełnić określone wymagania. Najważniejsze z nich to:

 • Wiza lub zezwolenie na pobyt: Cudzoziemiec musi posiadać ważną wizę lub zezwolenie na pobyt. W przypadku pobytów dłuższych niż 90 dni konieczne jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia.
 • Ubezpieczenie zdrowotne: Osoby przyjeżdżające do Polski muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne, które pokryje koszty ewentualnego leczenia.
 • Środki finansowe: Cudzoziemiec musi wykazać, że posiada wystarczające środki na utrzymanie się podczas pobytu w Polsce.

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na pracę

Aby legalnie pracować w Polsce, cudzoziemcy muszą uzyskać pozwolenie na pracę. Do tego celu niezbędne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę: Wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie pracy.
 • Umowa o pracę: Pracodawca musi przedstawić umowę o pracę lub umowę zlecenie, która będzie podstawą do uzyskania pozwolenia.
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje: W zależności od rodzaju pracy mogą być wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe cudzoziemca.
 • Dokumenty tożsamości: Ważny paszport oraz, w niektórych przypadkach, wiza.

 

Prawa i obowiązki pracownika zagranicznego w Polsce

Pracownicy zagraniczni w Polsce mają zarówno prawa, jak i obowiązki, które muszą przestrzegać. Do najważniejszych należą:

 • Prawo do wynagrodzenia: Pracownik ma prawo do wynagrodzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami i umową o pracę.
 • Prawo do bezpiecznych warunków pracy: Pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Obowiązek przestrzegania prawa pracy: Pracownik musi przestrzegać polskiego prawa pracy, w tym regulaminu pracy i przepisów BHP.
 • Obowiązek opłacania podatków i składek: Pracownik jest zobowiązany do płacenia podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

Podsumowanie

Legalizacja pracy i pobytu w Polsce wymaga spełnienia określonych formalności oraz posiadania odpowiednich dokumentów. Najważniejsze kwestie to uzyskanie odpowiedniej wizy lub zezwolenia na pobyt, zgromadzenie niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na pracę oraz przestrzeganie polskiego prawa pracy.

 

Sprawdź nasze oferty pracy:

praca Sosnowiecpraca Lublinpraca Koninpraca Krakówpraca Gdańskpraca Białystok

Kontakt z nami

8 HRS sp. z o.o.

Odwiedź nas lub zadzwoń. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Graniczna 4/14, Lublin
Poniedziałek - Piątek: 8:00-16:00;
Sobota - niedziela: dni wolne.
Masz pytania?

Skontaktuj się

Skontaktuj się z nami. Skontaktujemy się z Tobą, i razem doradzimy i wybierzemy Twoją ścieżkę kariery!